Sports Stars of Tomorrow | Kayvon Thibodeaux Interviews Ezekial Bishop

Kayvon Thibodeaux Interviews Ezekial Bishop

In a web extra for Sports Stars of Tomorrow, five-star defensive lineman Kayvon Thiobdeaux interviews Oaks Christian teammate Ezekial Bishop.